Sự phối hợp kỳ vọng của phụ huynh

Chúng tôi nhận thức rằng việc thực hiện “giáo dục hỗ trợ cuộc sống” phải được thấu hiểu và xây dựng từ người lớn vì trong quá trình phát triển xây dựng bản thân, trẻ chịu sự ảnh hưởng của những người xung quanh mà trẻ gắn bó và tiếp xúc. Người lớn chúng ta là những phương tiện phát triển cho trẻ.

Do đó, chúng tôi luôn kỳ vọng có sự phối hợp từ phụ huynh trong việc hỗ trợ trẻ. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận bất cứ sự phản hồi nào từ phía phụ huynh và chúng ta cùng gặp gỡ, trao đổi để cùng thống nhất quan điểm nhằm hỗ trợ trẻ một cách tốt nhất. Chúng tôi sẽ tổng kết những ghi chép (được ghi chú hàng ngày và hàng tuần) về những hoạt động của trẻ trong môi trường ngôi nhà trẻ thơ và gửi cho phụ huynh cứ mỗi 3 tháng 1 lần.

Thay cho câu kết, chúng tôi muốn dẫn lời từ câu nói nổi tiếng của Bác sĩ Maria Montessori : “Chính trẻ thơ làm nên con người, và ai cũng hình thành từ một đứa trẻ ngày xưa”.

Smiling Fingers – Montessori House of Children