Sự khác biệt giữa Montessori và phương pháp giáo dục truyền thống

Phương pháp Montessori

Phương pháp truyền thống

1. Dựa trên việc giúp đỡ, hỗ trợ theo sự phát triển tự nhiên của con người.

1. Dựa trên việc chuyển giao chương trình giảng dạy của quốc gia.

2. Trẻ học theo nhịp độ, tốc độ của riêng mình và học theo sự quan tâm cá nhân về những lĩnh vực trẻ yêu thích.

2. Trẻ học từ một chương trình giảng dạy đã định sẵn và theo khung thời gian giống nhau cho tất cả mọi người.

3. Trẻ tự dạy mình bằng cách sử dụng các phương tiện phát triển được chuẩn bị đặc biệt cho mục đích đó.

3. Trẻ được dạy bởi giáo viên.

4. Hiểu thế giới xung quanh thông qua những trải nghiệm của chính trẻ bằng các tài liệu, sự tin tưởng của người lớn và người lớn cho trẻ biết khả năng của trẻ để trẻ tự tìm ra bài học cho mình.

4. Học tập dựa trên các chủ đề và được giới hạn theo những gì chương trình đưa ra

5. Học tập dựa trên sự thật là khám phá các tính chất vật lý qua những phương tiện phát triển được vật chất hoá và nhận thức được sự liên kết giữa các tính chất này.

5. Trẻ ngồi vào bàn và học hỏi từ bảng trắng và bảng tính.

6. Giáo viên hợp tác, cùng làm việc với trẻ.

6. Lớp học được dẫn dắt bởi giáo viên.

7. Khi trẻ được tự do lựa chọn công việc và làm việc trong tự do, trẻ thể hiện niềm vui và sự hài lòng, đó chính là phần thưởng và vì vậy tạo động lực từ bên trong. Phần thưởng bên ngoài hay tiếng vỗ tay không thể tương xứng với niềm vui bên trong này.

7. Động lực được tạo ra bằng một hệ thống khen thưởng và trừng phạt.

8. Chu trình làm việc liên tục

8. Thời gian học, bài học, kỳ học được ấn định.

9. Lớp học trộn độ tuổi

9. Lớp học với những trẻ cùng độ tuổi.

10. Làm việc và học tập trong môi trường mang tính chất phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ.

10. Làm việc và học tập chú trọng đến kiến thức nhưng không chú trọng đến sự phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ