Hoạt động trong môi trường Montessori

Sự phát triển của con người trong suốt cuộc đời là sự tích lũy những nhận thức ngày càng phát triển ở mức độ cao hơn – cả về mặt vật chất lẫn phi vật chất. Do đó, trong ngôi nhà trẻ thơ Montessori, chúng tôi cung cấp những hình thức khác nhau của các hoạt động mang tính phát triển và nó là sự đóng góp không thể thiếu đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.

Các nhóm “Bài Tập Đời Sống Thực Tiễn” là thuật ngữ mô tả những hoạt động đơn giản thường ngày mà người lớn hay làm trong môi trường. Chăm sóc bản thân (mặc quần áo, cởi quần áo, rửa mặt, rửa tay, chải đầu, v.v…). Chăm sóc môi trường (lau chùi, quét bụi, giặt rửa, chăm sóc cây, động vật, v.v…). Các mối quan hệ xã hội (chào hỏi, đề nghị, chấp nhận, xin lỗi, v.v…). Các vận động căn bản (cầm nắm, đặt xuống, nhặt lên, cuộn thảm, mở thảm, đóng và mở khóa, đi bộ, ngồi xuống, đứng lên, v.v…).

Đây là những hoạt động hàng ngày mà trẻ được trao quyền ở ngôi nhà trẻ thơ sẽ khuyến khích chúng mang những kỹ năng này về nhà. Mục đích trực tiếp của những bài tập này giúp trẻ tăng cường và phát triển sự độc lập trong việc:

  • Sự tinh tế trong phối hợp vận động,
  • Sự độc lập trong việc chăm sóc bản thân,
  • Sự độc lập trong việc chăm sóc môi trường,
  • Cách ứng xử tế nhị và lịch thiệp trong các mối quan hệ xã hội.

Mục đích gián tiếp là:

  • Giúp trẻ cũng cố và phát triển sự phối hợp vận động, đặt nền tảng cho sự thống nhất tính cách
  • Hỗ trợ ba nguồn sức mạnh làm việc phối hợp với nhau đó là trí tuệ, ý chí và các động tác tự nguyện.

Các hoạt động giác quan: Tất cả các thông tin được thu thập từ môi trường thông qua các cảm giác, mang đến nguyên liệu thô cho hoạt động trí tuệ của con người. Trẻ phân loại, xếp loại, khám phá bằng cách nếm, ngửi, chạm, nghe và nhìn. Mục đích trực tiếp là trợ giúp trẻ (với sự trợ giúp của các cảm giác liên quan):

  • nhận thức được các thuộc tính vật lý của vật chất,
  • nhận thức các thuộc tính đó tồn tại ở những cường độ khác nhau.

Mục đích gián tiếp:

  • Giúp trẻ rèn luyện và phát triển một số loại phối hợp vận động,
  • Giúp trẻ chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động ngôn ngữ và toán học sau này.

Các hoạt động ngôn ngữ: Lớp học Montessori là lớp học qui định trẻ tự do di chuyển, tự do sử dụng ngôn ngữ và có nhiều bài tập, phương tiện phát triển, hoạt động giúp trẻ phát triển khả năng nói, tăng vốn từ vựng và hoàn thiện phát âm, chuẩn bị cho ngôn ngữ viết và điều chỉnh tai bằng vẻ đẹp, nhịp điệu, bài hát của ngôn ngữ.

Các kiến thức mở rộng: Việc giới thiệu các chủ đề văn hoá được thực hiện như là sự mở rộng của các hoạt động cảm giác và các hoạt động ngôn ngữ. Nghệ thuật, âm nhạc, địa lý, lịch sử, thực vật học, động vật học và khoa học được lồng ghép vào theo một cách tiếp cận toàn diện để trẻ sống và học tập, hướng dẫn nuôi dưỡng trong trẻ một sự tôn kính và tình yêu đối với tất cả các sáng tạo.

Các hoạt động số học: giúp trẻ hiểu về các con số, ứng dụng nó trong các tính toán số học cơ bản.