Đặc trưng của phương pháp Montessori

 1. Phương pháp Montessori ra đời dựa trên những quan sát về bản chất tự nhiên của trẻ.
 2. Ứng dụng của phương pháp Montessori là phổ quát. Kết quả đạt được thành công với trẻ em thuộc bất cứ quốc gia nào, thuộc tất cả các chủng tộc, tín ngưỡng, văn hoá hay điều kiện xã hội nào.
 3. Trẻ được học về sự tử tế, sự thanh thản và cách sống hòa bình.
 4. Phương pháp Montessori cho thấy đứa trẻ như một người yêu công việc, làm việc với cả trí tuệ và sự tinh thông của cơ thể (đặc biệt là đôi bàn tay). Công việc này được trẻ tự do lựa chọn và thực hiện với niềm vui sâu sắc.
 5. Thông qua công việc của mình, đứa trẻ cho thấy sự kỷ luật tự phát. Kỷ luật này bắt nguồn từ trẻ và không bị áp đặt từ bên ngoài. Kỷ luật này là có thật, trái với kỷ luật nhân tạo của phần thưởng và hình phạt.
 6. Cung cấp những công việc cho trẻ dựa trên sự thúc giục bên trong của mỗi trẻ ở mỗi giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn cần được hoàn thành trước khi qua giai đoạn kế tiếp.
 7. Cung cấp cho trẻ một sự tự giác tối đa trong việc lựa chọn hoạt động thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn đạt được trình độ học vấn tương đương hoặc cao hơn như trong các hệ thống giáo dục truyền thống.
 8. Mỗi trẻ hoạt động, làm việc theo tốc độ riêng của mình. Trẻ làm việc mà không bị cản trở, hối thúc hoặc cũng không gây áp lực. Có rất nhiều cơ hội để trẻ làm việc theo nhóm, và trẻ tự nguyện giúp đỡ các công việc mà chúng đã làm chủ được cho những đứa trẻ khác.
 9. Người lớn được đào tạo để hướng dẫn từng trẻ theo từng nhu cầu phát triển của chúng.
 10. Cho phép trẻ phát triển trong sự độc lập bằng cách tôn trọng nhu cầu của trẻ và loại bỏ những ảnh hưởng quá mức của người lớn. Phương pháp Montessori cho phép trẻ có một sự tự do lớn dựa trên sự tôn trọng các quyền của người khác. Sự tự do này không phải là giấy phép cho phép, mà là cơ sở của kỷ luật thực sự.
 11. Động lực chính cho việc học không phải là sự cạnh tranh. Đứa trẻ cạnh tranh với chính mình. Các phương tiện phát triển, những bài trình bày trong lớp học mang lại những cơ hội làm việc bất tận và môi trường mà ở đó trẻ vui vẻ giúp đỡ và nhận sự giúp đỡ của những trẻ khác.
 12. Trẻ hoạt động từ sự lựa chọn tự do của mình. Sự lựa chọn này là sự lựa chọn trước sự hiểu biết và do đó là một sự lựa chọn thực sự.
 13. Phương pháp Montessori phát triển toàn bộ nhân cách của đứa trẻ không chỉ là trí tuệ mà còn cả sức mạnh và sự cân nhắc, sáng kiến ​​và sự lựa chọn độc lập, và cảm xúc. Bằng cách sống như một thành viên tự do của một cộng đồng xã hội thực sự, đứa trẻ được đào tạo về những phẩm chất xã hội căn bản tạo thành nền tảng để hình thành một công dân tốt.